Bortom BNP-tillväxt
English

Följ @BortomBNP på

Hur kan en framtid utan tillväxt se ut?


Det FORMAS finansierade forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” pågick mellan 2014-2018 och är nu avslutat.

Programmets syfte var att med hjälp av framtidsscenarier undersöka vad som kan hända med det svenska samhället om tillväxt inte ses som ett mål, utan hållbarhetsmål istället står i fokus och ska uppfyllas. På denna webbplats hittar du länkar till programmets publikationer, poddar och filmer. Programmets slutrapport på svenska finns här Pdf, 19 MB..

Programmet har avslutats, men forskarna fortsätter i andra projekt som bygger vidare på lärdomar från programmet. Två exempel är Mistra Sustainable Consumption samt projektet ”Från scenarier till förändring: Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå”.

För frågor om programmet Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande, kontakta projektledarna Göran Finnveden och Åsa Svenfelt på KTH.

The FORMAS funded research programme ”Beyond GDP-growth: Scenarios for sustainable building and planning” has been running between 2014-2019 and has been completed. Read more.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.