Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Filmer från Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande

Här hittar du korta intervjufilmer med forskare från programmet Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande. Inom forskningsprogrammet undersökte man under fyra år frågor som "Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut, och vad skulle det kunna innebära?" och "Vilka möjligheter kan öppnas om målet istället är att uppnå miljö-och klimatmål och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande och rätt till t.ex. boende och utbildning? "

Senast ändrad: 2019-11-21

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.