Bortom BNP-tillväxt
English

Följ @BortomBNP på

Kontakt

I detta projekt ingår forskare från flera olika fält och lärosäten. Nedan hittar du deras kontaktuppgifter för vidare information om projektet.

Göran Finnveden
Professor och projektledare
för projektet
KTH

Tel: 08-790 73 18
goran.finnveden@abe.kth.se

Åsa Svenfelt
Forskare och projektledare
för projektet
KTH

Tel: 08-790 88 18
asa.svenfelt@abe.kth.se

Alf Hornborg
Professor
Lunds universitet

Tel: 046-222 31 13

alf.hornborg@hek.lu.se

Mikael Malmaeus
Doktor
IVL Svenska Miljöinstitutet

Tel: 010-788 65 80

mikael.malmaeus@ivl.se

Eva Alfredsson
Doktor/analytiker
KTH

Tel: 010-447 44 31

eva.alfredsson@tillvaxtanalys.se

Åsa Aretun
Forskare
VTI

Tel: 013-20 40 34

asa.aretun@vti.se

Karin Bradley
Assisterande professor/
biträdande lektor
KTH

Tel: 08-790 85 91
karin.bradley@abe.kth.se

Paul Fuehrer
Fil dr/Lektor i sociologi
Södertörns högskola

Tel: 08-608 47 41

paul.fuehrer@sh.se

Tove Malmqvist
Forskare
KTH

Tel: 08-790 85 53

tove.malmqvist@abe.kth.se

Karolina Isaksson
Forskningsledare
VTI

Tel: 08-555 770 25

karolina.isaksson@vti.se

Åsa Nyblom
Forskare
IVL Svenska Miljöinstitutet

Tel: 010-788 66 40

asa.nyblom@ivl.se

Ulrika Gunnarsson Östling

Ulrika Gunnarsson Östling
Forskare
KTH

Tel: 08-790 86 06

ulrika.ostling@abe.kth.se

Ulrika Gunnarsson Östling

Kristian Skånberg
Hållbarhetsekonom/forskare

Tel: 070-283 94 11

kristian.skanberg@gmail.com

Ulrika Gunnarsson Östling

Pernilla Hagbert
Forskare
KTH

Tel: 08-790 93 34

pernilla.hagbert@abe.kth.se

Marie Hedberg

Eléonore Elfström Fauré
Doktorand 
KTH

Tel: 08-790 60 00

eef@kth.se

Marie Hedberg

Erika Öhlund
Doktorand 
Södertörns högskola

Tel: 08-608 46 84

erika.ohlund@sh.se

Marie Hedberg

Åsa Callmer
Doktorand 
KTH

Tel: 08-790 92 45

asa.callmer@abe.kth.se

Senast ändrad: 2019-11-18

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.