Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Slutkonferens för Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande

Projektet höll en slutkonferens under 2018, som tog upp frågan "Hur skulle ett hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt kunna se ut?".

Här hittar du information rörande forskningsprogrammets slutkonferens som tar upp frågan "Hur skulle ett hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt kunna se ut?", den 29 novmber 2018 på KTH (Nymble) i Stockholm:

 

Program

12.30 Registreringen öppnar

13.00 Introduktion och välkomna, moderator Hanna Zetterberg, KTH

13.05 Inledningspresentation om programmet, Göran Finnveden och Åsa Svenfelt, projektledare, KTH

13.20 Presentation av programmets slutrapport "Framtider bortom BNP-tillväxt", Pernilla Hagbert, KTH

13.45 KonverStationer - presentation av formatet samt medverkande forskare
KonverStationer är parallella presentationer vid mindre bord, där forskare, doktorander och examensarbetare inom programmet presenterar och diskuterar sina resultat med en grupp deltagare om ca 10 personer.
Moderator: Mattias Höjer, KTH

14.00 KonverStationer - fika samt biljettval till KonverStationer, s.k. ”lappstöld”

14.30 KonverStation - session 1
14.55 KonverStation - session 2
15.20 KonverStation - session 3

15.45 Paus

16.00 Panelsamtal om olika perspektiv på behov av planering och politik för andra utvecklingar än fortsatt tillväxt. Moderator Hanna Zetterberg, KTH

Deltagare i panelen

  • Sofia Arkelsten, politiker (M)
  • Pär Holmgren, Naturskadespecialist på Länsförsäkringar
  • Carl Schlyter, politiker (MP)
  • Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop

16.55 Avslutning, Göran Finnveden och Åsa Svenfelt, KTH

17.00 Mingel med dryck och enklare tilltugg (avlutas kl.18.30)

(Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet)

KonverStationer

Observera att du inte kan föranmäla dig till de olika KonverStationerna. Anmälan görs på plats under konferensen.

» Klicka här för en längre beskrivning av varje KonverStation under konferensen (PDF). Pdf, 254.2 kB.

Nr

Titel

Presentatör

1

Hållbara investeringar – kan vi investera oss ur miljökrisen?

Eva Alfredsson

2

Horror vacui – att hantera rädslan för ett överskott av ledig tid i ett nolltillväxtsamhälle

Paul Fuehrer

3

Vad vet vi om de ekonomiska effekterna av låg eller utebliven tillväxt?

Mikael Malmaeus

4

Vägar till minskad konsumtion: en nödvändighet med många möjligheter

Åsa Callmer

5

Vem tillhandahåller de hållbara byggnaderna?

Tove Malmqvist

6

Omställning på hemmafronten – boendepraktiker bortom tillväxt?

Pernilla Hagbert

7

Icke-monetär omsorgsekonomi vs formell ekonomi – hur förändras detta?

Karin Bradley

8

Scenarier för hållbar samhällsbyggnad bortom BNP-tillväxt

Åsa Svenfelt

9

Globalt rättvis markanvändning – definition och policytillämpning

Vishal Parekh

10

Den grund varpå samhället vilar? Socioekonomisk hållbarhet för jobb och inkomst i kommunal planering, nu och bortom ekonomisk tillväxt

Tina Ringenson

11

Sociala hållbarhetsaspekter av fyra framtidsutvecklingar

Ulrika Gunnarsson Östling

12

Low carbon futures for a Swedish society beyond GDP growth

Eléonore Fauré

13

Kommuners kapacitet att arbeta med omställningsperspektiv

Karolina Isaksson

14

Hur kan jordbruket se ut i ett degrowth-samhälle?

Erika Öhlund

15

Omställning till hållbara transporter i växande stadsregioner? Resultat från en fallstudie av kommuner inom Malmö-Lund regionen

Åsa Aretun

16

Urban visions for degrowth

Carlos Ruiz-Alejos Sanchez/Vincent Prats

17

Kris eller möjlighet? Krisens roll som katalysator för radikal förändring mot hållbarhet bortom tillväxt.

Åsa Nyblom

18

Hur behöver våra byggnader ställas om för att nå klimatmålet

Nicolas Francart

19

Fyra mål för ett hållbart Sverige bortom BNP

Göran Finnveden

20

Vilka styrmedel och investeringar kan få ned växthusgasutsläppen till nära noll i Bortom-BNP-projektets olika framtidsscenarier - en workshopövning där du får bestämma styrmedel- och investeringsmixen i ditt favoritscenario!

Kristian Skånberg

Så funkar KonverStationer

KonverStations-instruktioner deltagare

För att stimulera diskussion och interaktion, och för att få möjlighet att presentera den mängd och bredd av studier och resultat som rymts inom forskningsprogrammet, kommer slutkonferensen att använda sig av formatet ”KonverStationer”. Presentationerna kommer ske kring bord, med mellan 6 till 9 deltagarplatser: detta för att ge möjlighet till interaktion och diskussion. Under slutkonferensen kommer 19-20 parallella KonverStationer presentera samtidigt. Varje presentation kommer vara ca 25 minuter lång: ca 10 minuter presentation och 15 min diskussion.

Att välja presentation

KonverStations-passet kommer bestå av tre sessioner presentationer som följer på varandra. Innan passet startar kommer du få välja tre olika presentationer du vill delta i. Valet görs genom att hämta biljetter till just de tre konverstationer du vill besöka – detta görs precis innan programpunkten startar, och kan inte göras i förväg.

Notera att biljetterna är giltiga till ett bord en specifik runda. De olika runderna har olika färg – du ska ha en biljett i varje färg!

Exakt antal deltagarplatser kommer att anpassas för att ge en jämn fördelning av deltagare till alla presentationer. Alltså kan vissa biljetter till vissa bord en viss runda ta slut och du kanske därför kommer få möjlighet att delta på en presentation du inte väntat dig.

För att underlätta valprocessen och biljetthämtningen är det bra om du läser igenom presentationen av KonverStationerna innan seminariet (se listan här ovanför).

Det är också bra att ha valt ut lite fler än tre presentationer som du tycker verkar intressanta, eftersom vissa biljetter lätt tar slut.

Ta del av slutkonferensen, 29 november 2018 (video):

Del 1:
• Introduktion och välkomna, moderator Hanna Zetterberg, KTH
• Inledningspresentation om programmet, Göran Finnveden och Åsa Svenfelt, projektledare, KTH
• Presentation av programmets slutrapport "Framtider bortom BNP-tillväxt", Pernilla Hagbert, KTH

Del 2: Panelsamtal om olika perspektiv på behov av planering och politik för andra utvecklingar än fortsatt tillväxt. Moderator Hanna Zetterberg, KTH

Deltagare i panelen

  • Sofia Arkelsten, politiker (M)
  • Pär Holmgren, Naturskadespecialist på Länsförsäkringar
  • Carl Schlyter, politiker (MP)
  • Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop
Senast ändrad: 2019-11-20

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.