Bortom BNP-tillväxt
English

Följ @BortomBNP på


  • Dags att syna idén om den täta hållbara staden


    Det urbana livet och fortsatt urbanisering framställs ofta som lösningen på närmast alla problem. Men detta resonemang bygger på en förenklad retorik. Det finns även en rad invändningar mot den täta (...
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.