Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Angående faktafel i DN:s ledare av Mattias Svensson

Med anledning av de faktafel som publicerats på ledarsidan i Dagens Nyheter den 10 december 2018 svarar forskare från Bortom BNP-tillväxt följande:

2018-12-10

Med förvåning läser vi Mattias Svenssons artikel ”Ett totalitärt samhälle kan aldrig vara lösningen på klimatkrisen”. I den påstås att de scenarier vi beskriver i vårt projekt ”Bortom BNP: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” har det gemensamt att den personliga friheten inskränks, att det styrs vad vi ska jobba med och vad vi ska värdera i livet och att makten över våra liv läggs hos någon beslutsfattare.

Detta är felaktigt.

För det första så talar inte framtidsbilderna om vad som ska hända eller vad som bör hända i framtiden. Vi förespråkar inte något av dessa alternativ, utan de utforskar olika möjliga framtider där vissa hållbarhetsmål är uppfyllda.

För det andra så är en av förutsättningarna för scenarierna att de ska uppfylla fyra mål varav ett är att ”Alla oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religiös tillhörighet, ålder, funktionalitet, klass eller inkomstnivå har rätt att delta i politiska val & beslutsfattande” (sid. 9).

För det tredje utforskas flera olika alternativ för hur engagerade medborgarna är, vilka aktörer som driver utvecklingen och hur mycket människor lönearbetar och detta utgör ett underlag och verktyg för analys och diskussion.

Mattias Svenssons artikel är därför direkt felaktig.

Vi delar helt åsikten att ett totalitärt samhälle inte är lösningen på klimatkrisen och tycker det är mycket märkligt att någonting annat antyds. Däremot behövs verktyg och diskussionsunderlag som detta för att stora förändringar kommer att behöva göras för att uppnå till exempel klimatmål, och om förändringarna inte ska leda till negativa effekter på människors välbefinnande behöver alternativen diskuteras.

En rättelse bör tas in så fort som möjligt.

Göran Finnveden och Åsa Svenfelt, projektledare, Bortom BNP-tillväxt, 2018-12-10

Senast ändrad: 2018-12-10

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.