Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Bortom BNP-projektet i Framtidspodden

Det finns mycket angelägen forskningsbaserad kunskap som inte når rätt mottagare eller diskuteras brett. Därför utlyste Formas tre miljoner till projekt i syfte att kommunicera forskning till stöd för hållbar utveckling. Bortom BNP-projektet var ett av nio projekt som beviljades pengar för att göra en podcastserie om ett framtida samhälle utan ekonomisk tillväxt.

I en artikel på KTH:s hemsida intervjuas en av projektledarna Åsa Svenfelt. Här kan du ta del av intervjun med henne.

Senast ändrad: 2015-12-16

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.