Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

"Bortom BNP-tillväxt" i Aktuell hållbarhet -  Svenska forskare: Ekonomisk tillväxt inte avgörande för hållbar utveckling

Ekonomisk tillväxt är inte avgörande för att uppnå social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet. Den slutsatsen dras i en ny stor svensk forskningsstudie. 

I den nya forskningsrapporten “Framtider bortom BNP-tillväxt”, som skrivits i ett samarbete mellan KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, VTI, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Lunds universitet, beskrivs fyra scenarier där Sverige år 2050 lever utan tillväxt. Slutsatserna som dras av forskarna bakom studien är att tillväxt inte behövs, inte ens för ekonomisk hållbarhet.
– Mycket av dagens politik förutsätter tillväxt och den fråga vi ställer är om det verkligen är nödvändigt. Svaret vi kommer fram till är att tillväxten inte är nödvändig, säger Mikael Malmaeus, miljöforskare vid IVL, till Aktuell Hållbarhet.

Senast ändrad: 2018-12-02

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.