Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Byggindustrin om de fyra scenarierna

Tidningen Byggindustrin har intervjuat Pernilla Hagbert, doktorand vid KTH och Chalmers, om de fyra scenarion som projektet tagit fram med utgångspunkt om framtidens bostadsbyggande.

Hus som rivs för att lämna plats för odling, bostäder på vattnet, mindre boyta per person. Det är idéer för hur bostadssituationen skulle kunna se ut i ett hållbart Sverige utan tillväxt. Just nu pågår forskning på bland annat KTH och Chalmers kring fyra vilda scenarier för en värld där BNP inte nödvändigtvis måste öka.

Läs hela artikeln här.

Senast ändrad: 2016-02-23

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.