Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Dags att syna idén om den täta hållbara staden

Det urbana livet och fortsatt urbanisering framställs ofta som lösningen på närmast alla problem. Men detta resonemang bygger på en förenklad retorik. Det finns även en rad invändningar mot den täta (stor)stadens påstådda hållbarhet, skriver hållbarhetsforskare Karin Bradley och Pernilla Hagbert, som deltar i projektet Bortom BNP-tillväxt.

Senast ändrad: 2015-04-24

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.