Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Debattartikel i SvD från "Bortom BNP-tillväxt"

En ständigt ökande konsumtion i världens rika länder är inget långsiktigt alternativ för att nå en hållbar framtid. Men det finns flera möjliga vägar som samhället kan slå in på i stället, skriver ett flertal forskare fån "Bortom BNP-tillväxt" i SvD den 28 november 2018.

De som förespråkar fortsatt ekonomisk tillväxt som lösning på framtidens utmaningar behöver visa hur detta kan förenas med ekologisk hållbarhet. En samhällsplanering som ensidigt utgår ifrån fortsatt ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion innebär ett stort risktagande som låser oss vid gårdagens lösningar. Vi presenterar i dag resultat från ett omfattande forskningsprojekt som pekar på hur viktiga mål i samhället rörande välfärd, social och ekologisk hållbarhet kan uppnås med andra medel.

Sedan 1950-talet har den ekonomiska tillväxten varit ett uttalat mål för den ekonomiska politiken, och hållbar tillväxt ingår som ett av FN:s 17 globala utvecklingsmål. I ivern att förena tillväxt med hållbarhet framhålls gärna hur kapaciteten ökar för sol- och vindkraft. Men användningen av fossila bränslen liksom materialanvändningen ökar också över hela världen, med förödande konsekvenser för klimat och miljö. Nyligen ifrågasattes i en artikel i Foreign Policy baserad på tre tunga studier, om så kallad grön tillväxt överhuvudtaget är möjlig. Mycket av den tillväxt världen hittills skådat har i varje fall inte varit hållbar.

Läs hela debattartikeln på SvD.se

Senast ändrad: 2018-11-29

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.