Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Doktorander sökes för planering och beslutsanalys

Till forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande" söker KTH en till två doktorander.

En till två doktorander sökes till forskningsprogrammet ”Bortom BNP­tillväxt – Scenarier för hållbart samhällsbyggande”. Detta är ett femårigt tvärvetenskapligt program med syftet att utforska framtida utvecklingar utan tillväxt, med nolltillväxt och med låg tillväxt samt utveckla strategier som kan användas inom hållbar samhällsbyggnad i Sverige. Som doktorand  kommer du att arbeta tillsammans i en större forskargrupp samt med samhällspartners i Sverige.

Beroende på sökandens kvalifikationer och forskningsintressen finns det två möjliga inriktningar för doktorandstudier inom projektet. Den ena inriktningen är urbana och regionala studier och forskningsuppgiften är att utforska vardagslivets organisering i de olika scenarierna – hur boende, mobilitet, resursanvändning och sociala relationer  kan tänkas se ut i dessa framtider samt vad för typ av strategier som behövs för att uppnå olika målsättningar. Den andra inriktningen är miljöstrategisk  analys och forskningsuppgiften är att utveckla kriterier för hållbar utveckling som scenarierna ska baseras på, att delta i utvecklingen av scenarierna samt att utvärdera scenarierna i ett hållbarhetsperspektiv.

Denna forskningsuppgift sker i ett nära samarbete med Humanekologiska avdelningen vid Lunds Universitet. Det kan innebära att kortare eller längre arbetsperioder kan förläggas där. Kvalifikationer och forskningsintresse för de ansökningar som inkommer avgör om 1 eller 2 doktorander kommer att anställas. En begränsad del av arbetstiden, max 20 procent, kan bestå av institutionstjänstgöring till exempel i form av undervisning.

Anställningsform

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid / deltid. 80-100 procent
Löneform: Enligt KTHs avtal för doktorandlöner.
Tillträde: Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt.
Tidsbegränsat till: Tidsbegränsad anställning enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~4 år vid fulltidsstudier).
Antal platser: 2

Mer information om de två tjänsterna och vart du skickar din ansökan på KTH:s hemsida.

Senast ändrad: 2014-03-18

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.