Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Ett hållbart hem?

Vad är ett hållbart hem, finns det? Och vad skulle det i så fall innebära för hur vi bor och vad vi gör i våra hem? Projektdeltagaren Pernilla Hagbert disputerar den 26 augusti efter fem års forskastudier på Institutionen för Arkitektur på Chalmers.

I sin doktorsavhandling föreslår Pernilla Hagbert att vi måste förändra hur vi bor, men också hur vi ser på hemmet, som en del av omställningen till ett mer socialt rättvist samhälle med en radikalt minskad miljöpåverkan.

Energi- och materialintensiteten i byggnader utgör en avsevärd del av den miljöpåverkan vårt moderna samhälle står för. Det senaste decenniet har vi sett en snabb utveckling av ”grönt” bostadsbyggande i Sverige såväl som globalt. Hur vi ser på hemmet och framförallt normer kring boyta och materiell standard har dock en stor påverkan inte bara på resursanvändningen i våra bostadshus, utan också på aspekter av social rättvisa.

Pernilla har studerat hur begreppet hållbarhet tolkas och hur förståelser av hem uttrycks bland byggherrar, arkitekter och boende. Med fokus på attraktiva, ”gröna” urbana projekt förlitar sig ofta ”hållbart bostadsbyggande” på ny effektiv teknik, snarare än ifrågasätter hur vi bor och konsumerar i relation till hemmet.

Ett ökat antal studier pekar emellertid på att tekniska lösningar inte är tillräckligt för att lyckas med en absolut minskning av vårt behov av resurser. Det behövs mer djupgående förändringar och en byggd miljö som möjliggör mer hållbara sätt att leva på.

Forskningsresultaten som presenteras i avhandlingen belyser dock komplexiteten i att gå mot en mer hållbar bostadsutveckling. Pernillas arbete problematiserar hur vi pratar om hållbarhet i bostadsutvecklingen och mena att vi måste tänka nytt om hur vi ser på hemmet, som en del av mer omfattande visioner för ett hållbart samhälle.

Välkommen att delta vid presentationen av avhandlingen.

Plats: Chalmers kårhus, Scaniasalen
Tid: Fredag 26 augusti klockan 13.00.

Senast ändrad: 2016-08-24

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.