Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Forskare debatterar i Dagens Samhälle

Vårt beroende av fortsatt ekonomisk tillväxt innebär ett risktagande. Vi har tagit fram fyra testscenarier som visar hur framtidens hållbara samhälle skulle kunna se ut 2050 – utan BNP-tillväxt. Så skriver forskare i projektet i en debatt på Dagens Samhälles webbplats.

Debatten som publicerades på dagenssamhalle.se den 9 mars 2016 kan du läsa här.

Senast ändrad: 2016-03-14

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.