Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

"Forskare studerar hur samhället skulle se ut utan tillväxt"

I en artikel i Aktuell Hållbarhet intervjuas Mikael Malmaeus, nationalekonom och miljöforskare om projektet.

Mikael säger att "Det antas alltid att det måste finnas tillväxt och det är aldrig någon som säger: tänk om vi inte har tillväxt, hur skulle alternativet bli? Det är det vi vill undersöka i det här projektet." Ta del av artikeln i Aktuell Hållbarhet här.

Senast ändrad: 2018-08-30

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.