Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Frukostseminarium: Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar

En cirkulär ekonomin kan ha potential att sluta kretslopp, bidra till hållbar utveckling och skapa nya affärsmöjligheter och jobb. Under seminariet presenteras och diskuteras idéer om den cirkulära ekonomin, dess möjligheter och utmaningar.

Vilka förutsättningar behövs för att den ska kunna realiseras, och hur skulle den cirkulära ekonomin behöva se ut för att hållbar utveckling ska kunna uppnås och upprätthållas. Räcker det med att justera det befintliga produktions och konsumtionssystemet? Vilka samhällsförändringar och politiska åtgärder skulle behöva komma på plats?

När? Tisdag 12 april klockan 8.00-9.45
Var? Dome of Visions, Valhallavägen 79, Stockholm
Anmäler dig gör du här

Program

8.00 Frukostmingel (Drop-in)

8.30 Välkommen och presentation av dagens moderatorer Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet och Åsa Svenfelt, KTH

8.40 Möjligheter och utmaningar i en cirkulär ekonomi från ett branschperspektiv
Britt Sahleström, VD för Återvinningsindustrierna

8.55 Möjligheter och utmaningar i en cirkulär ekonomi från ett forskningsperspektiv
Mats Williander, forskningsledare Hållbara Affärer, Viktoria Swedish ICT och adjungerad lektor, Chalmers

9.10 Paneldiskussion - möjligheter och utmaningar för den cirkulära ekonomin
Björn Frostell, Professor Industriell ekologi KTH
Anna Hult, doktorand Urbana och regionala studier, KTH

Christina Lindbäck, Hållbarhetschef NCC
Britt Sahleström, Återvinningsindustrierna
Mats Williander, Chalmers/Victoria institutet

Seminariet arrangeras av forskningsprojektet Bortom BNP tillväxt – scenarier för hållbar samhällsbyggnad i samarbete med NCC och Dome of Visions.


Senast ändrad: 2016-03-08

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.