Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Välbesökt. Deltagare fick stå utanför salen och lyssna på moderatorerna Mikael Malmaeus och Åsa Svenfelt.

Fullsatt frukostseminarium om cirkulär ekonomi

Kan en cirkulär ekonomi skapa flera jobb? Hur skapar vi nya affärsmodeller som är mer resurseffektiva? Det var några av de frågor som diskuterades vid dagens fullsatta frukostseminarium om cirkulär ekonomi i Dome of Visions.

Moderatorerna från projektet Mikael Malmaeus, IVL, och Åsa Svenfelt, KTH, hälsade alla välkomna in i kupolen. Seminariet var en av fyra evenemang för att presentera ämnena av de testscenarier som tagits fram inom projektet, där cirkulär ekonomi är ett.

Britt Sahleström från Återvinningsindustrierna sa att återvinnings-branschen är en bransch på uppgång och att den har en nyckelroll i utvecklingen till en cirkulär ekonomi. Så lite avfall som möjligt måste gå till deponi och istället återvinnas

- Men för att vi ska få effektivitet i hela kedjan så måste det finnas styrmedel som är marknadsbaserade. Det gör att fler jobb kan skapas, sa Britt Sahleström.

Mats Williander på Swedish ICT Victoria höll med om att skiftet till en cirkulär ekonomi på sikt ger fler jobb, men att vi under en period måste ha både linjär och cirkulär ekonomi, då alla inte kan ställa om på en gång.

- Designen har en viktig del i omställningen. Men vi måste designa för att kunna byta reservdelar istället för att kasta och köpa nytt. Det är bara en tidsfråga när naturresurserna tar slut, sa Mats Williander på Swedish ICT Victoria.

Doktoranden Anna Hult tryckte på vikten av att fundera på var makten hamnar i en cirkulär ekonomi, då det finns en risk att stora företag kommer att äga och kontrollera mycket och därmed ha mycket makt.

NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck avslutade morgonen. Även hon menade att det krävs starkare incitament och styrmedel för att få igång en cirkulär ekonomi.


Senast ändrad: 2016-04-14

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.