Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Grön ekonomi utan tillväxt - hur kan den se ut?

Dagens ekonomiska politik har allvarliga tankefel. Att dessa rättas till och att vi hittar bättre modeller brådskar. Det är något som kommer att diskuteras på ett seminarium den 2 mars. BNP-projektets Karin Bradley finns på plats för att delta i diskussionen. 

Seminariet kommer bland annat behandla följande frågor: Hur ska det sluta om all produktion och konsumtion bara växer ohejdat över hela jorden? Eller om tillgångarna, vid utebliven tillväxt, snedfördelas med, i värsta fall, brutala metoder, eftersom de vinstintressen som driver tillväxten kvarstår?  Det är dags för en ny berättelse. En som håller sig inom planetens gränser.

När: 2 mars
Tid: Klockan 19.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här.

Senast ändrad: 2015-02-16

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.