Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Hallå där Mikael Malmaeus, miljöforskare och nationalekonom

Hur går arbetet med det ekonomiska systemet i projektet?
- Det går framåt. Vi har bland annat undersökt förutsättningarna för ekonomisk tillväxt i framtiden enligt de prognoser som andra forskare tagit fram, som visar att det finns mycket som talar för att den starka ekonomiska tillväxt som präglat 1900-talet berodde på speciella omständigheter som inte nödvändigtvis kommer att gälla framöver. Det gör de frågor vi ställer inom projektet särskilt relevanta.

Vad är svårigheterna när man ska sia framåt i scenarier, som inte följer de ekonomiska perspektiv vi förväntar oss?
- Det är mycket som är svårt. En av de svåraste sakerna sett ur ett ekonomiskt perspektiv är att BNP säger väldigt lite om hur ekonomin faktiskt ser ut. Om BNP utvecklas positivt eller negativt i framtiden svarar inte särskilt bra på frågor om vad vi har råd med i framtiden, hur många jobb som skapas eller hur mycket resurser vi förbrukar. Men vi löser det genom att vara tydliga med våra antaganden, och den scenariometodik vi använder lämpar sig väl för att utforska olika möjliga framtider.

Är det något scenario som ur en ekonomisk aspekt känns som en bra lösning/mer relevant för hållbar samhällsbyggnad? Eller är det snarare valda delar från fler som är framtiden?
- Jag tror nog att det finns aspekter i alla scenarier som kan vara relevanta för en hållbar framtid. Både delningsekonomin och den cirkulära ekonomin är ju på frammarsch vilket är positivt och även digitalisering och lokalisering har fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv. Sett ur vårt forskarperspektiv är det dock intressant att studera scenarierna var för sig.


Senast ändrad: 2016-03-14

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.