Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Hur ska vi leva för att klara klimatkrisen? Lyssna till forskare från "Bortom BNP-tillväxt" i radioprogrammet Klotet

Hur ser ett samhälle ut där våra utsläpp inte orsakar klimatförändringar? Den frågan ställs i Klotet den 28 november där Göran Finnveden och Åsa Svenfelt från "Bortom BNP-tillväxt" berättar om fyra hållbara framtidsscenarier. 

Familjen Lundin Dahl har skaffat en gård och delvis lämnat sina arbeten i Alingsås. Deras mål är att bli självförsörjande. Och de konstaterar att när de nu inte har lika mycket pengar att röra sig med så konsumerar de inte heller prylar eller flygresor.

- Får man sämre ekonomi så kan man inte förstöra miljön så mycket, säger Ylva Lundin.

Familjens val av livsstil stämmer delvis in som exempel på ett av fyra framtidsscenarier som är resultatet av ett forskningsprojekt vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet med projektet är att visa hur ett hållbart samhälle kan gestalta sig till år 2050. De fyra scenarierna utgår bland annat från att samhällena erbjuder ett bra liv för alla, och att konsumtionen får orsaka max 0,8 ton koldioxid per person och år.

En annan grundprincip för framtidsscenarierna är att de inte bygger på ekonomisk tillväxt. Forskningsprogrammet heter "Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande."

Senast ändrad: 2018-11-30

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.