Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras?

En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet.

Mikael Malmaeus, som jobbar med ekonomiska modeller i projektet, har handlett David Pettersson vid Linköpings universitet. David har gjort ett examensarbete med syfte att utreda hur en eventuell hållbarhetsproblematik med en fortsatt BNP-tillväxt ser ut, för att avgöra om en konflikt mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet existerar.

Syftet går också ut på att simulera en neoklassisk jämviktsmodell för att studera hur en sådan reagerar för olika tillväxtscenarier (tillväxt, nolltillväxt och negativ tillväxt). För att avgöra detta studeras parametrarna BNP, konsumtion, investeringar, mängd kapital och mängd arbetade timmar.

Ladda ner och läs arbetet Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras Pdf, 2.8 MB. här. Pdf, 2.8 MB.

Senast ändrad: 2015-07-08

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.