Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Kan vi bli fria från jakten på tillväxt?

Enligt EUs tillväxtstrategi är ekonomisk tillväxt det enda sättet för oss att finansiera vår livsstil. Samtidigt leder jakten på tillväxt till förödande utsläpp och annan miljöförstöring.

I den här artikeln i tidningen Syre har Bortom BNP-tillväxt forskaren och ekonomen Mikael Malmaeus intervjuats av Robert Höglund om hur samhället kan klara en minskad tillväxt – eller ingen alls.

Senast ändrad: 2015-12-16

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.