Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Kompletterande mått till BNP ska utredas

Måttet på livskvalitet ifrågasätts alltmer. Är BNP och en evig ekonomisk tillväxt det enda som kan och ska räknas. Nu har Sveriges regeing beslut att utreda om det finns kompletterande mått till BNP.

"Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga, analysera samt föreslå kompletterande mått till BNP för att mäta bland andra ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv i det svenska samhället."

Ta del av hela pressmeddelandet Regeringens hemsida.

Senast ändrad: 2014-06-02

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.