Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Möt oss i Almedalen!

Tisdag den 3 juli finns vi på Teaterskeppet i Almedalen. Vid seminariet "Hållbar utveckling utan tillväxt?" kommer vi att diskutera frågan om möjliga vägar för en hållbar framtid.

Ett hållbart samhälle kräver stora förändringar. För att förstå vad dessa skulle kunna innebära har forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande" utvecklat och analyserat scenarier som alla ska uppfylla hållbarhetsmål. Vid detta seminarium presenterar och diskuterar vi idéer om hållbart samhällsbyggande, om och hur det kan realiseras utan ekonomisk tillväxt.

Senast ändrad: 2018-05-23

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.