Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Möt projektets forskare på Entitle vecka 12

På konferensen Undisciplined Environments: International Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE) som går av stapeln 20-24 mars på KTH ordnar Bortom BNP-projektet rundabordssamtal om automatisering och digitalisering.

Projektets Ulrika Gunnarsson-Östling kommer att leda samtalet den 22 mars klockan 11.30, där även Ann Bergman (Professor i arbetsvetenskap, Karlstads universitet), Daniel Pargman (Universitetslektor, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH) samt Henner Busch (Doktorand, Lund University Centre for Sustainability Studies) deltar.

Diskussionen kommer handla om sådant som huruvida automatisering och digitalisering kan bidra till att sociala mål och miljömål nås, vad detta skulle kunna få för betydelse för dagens orättvisa ekologiska utbyte, om automatiserade produktionssystem kan vara demokratiska och om det är provocerande att diskutera automatisering och digitalisering inom forskningsfältet politisk ekologi! Automatisering och digitalisering är strategier som ett av testscenarierna vi har tagit fram inom Bortom BNP bygger på.

Onsdag 23 mars klockan 16.30 deltar Mikael Malmaeus i rundabordssamtalet: Presentation and Discussion of ‘Degrowth: A vocabulary for a new era’

Dessutom är en av projektets forskare Alf Hornborg keynote speaker tisdag 22 mars klockan 9, vid sessionen Post-Capitalist Ecologies.

Mer information om konferensen hittar du här.

En av panelisterna, Daniel Pargman, bloggade om debatten. Här kan du läsa vad han skrev.

Senast ändrad: 2016-04-06

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.