Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Ny artikel publicerad

I det här artikeln utforskas möjligheterna för den byggda miljön att uppfylla ett långtgående utsläppsmål för växthusgas i Sverige år 2050, under en tid av låg eller ingen ekonomisk tillväxt. Ta del av artikeln "Climate target fulfilment in scenarios for a sustainable Swedish built environment beyond growth" här.

Senast ändrad: 2018-02-07

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.