Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Ny doktorsavhandling: "Sharing the doughnut - Exploring sustainable and just futures"

Det övergripande målet med Eléonore Faurés, KTH, avhandling är att utveckla framtidsscenarier och undersöka hur hållbara och rättvisa framtider i Sverige skulle kunna se ut.

Denna avhandling betonar även behovet av att klargöra de antaganden som görs när man formulerar mål, t.ex. om ett perspektiv på intergenerationell rättvisa (dvs. rättvisa mellan olika generationer) och intragenerationell rättvisa (inom den nuvarande generationen) har beaktats. Den belyser också behovet av att identifiera och diskutera potentiella målkonflikter som nödvändigtvis uppstår när man överväger flera hållbarhetsmål samtidigt, oavsett om de kan undvikas eller innebär potentiella kompromisser. Dessa kompromisser måste lyftas fram. Den här avhandlingen understryker även vikten av att synliggöra de antaganden och underliggande värderingar som är inbäddade i bedömningsmetoder. Syftet med att lyfta fram målkonflikter, värderingar eller implicita antaganden är inte att komma överens utan snarare att se till att beslut fattas på ett transparent och medvetet sätt.

Ladda ned avhandlingen här:
Sharing the doughnut. Exploring sustainable and just futures Pdf, 1.4 MB. (PDF). - Eléonore Fauré, KTH, 2018.

Kontakt: Eléonore Elfström Fauré, KTH, eef@kth.se

Senast ändrad: 2018-12-03

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.