Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Nytt bokkapitel från BNP-forskare

I boken Handbok of environmental justice* har Åsa Svenfelt och Ulrika Gunnarsson Östling nyligen fått kapitlet Towards social-ecological justice in planning, policy and decision making, publicerat.

Kapitlet behandlar förhållandet mellan hållbarhet och rättvisa i olika hållbarhetsdiskurser som är närvarande i dagens debatt. Målsättningen är att belysa hur olika syn på natur och rättvisa leder till olika lösningsförslag, men också en diskussion om hur vi kan komma ifrån stuprörstänkandet när politik formuleras och därmed ta hänsyn till både miljökvalitet och sociala frågor.

Handbook of Environmental Justice, *Holifield, R., Chakraborty, J. and Walker, G. 
London: Routledge.

 

Senast ändrad: 2018-04-05

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.