Bortom BNP-tillväxt
English

Följ @BortomBNP på

Öppet seminarium

Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Projektet Bortom BNP-tillväxt håller nu sitt första öppna seminarium dit intresserade är välkomna för att höra mer om projktet, men även höra Kate Raworth, Peter Victor och Ivana Milojević föreläsa.

Senast ändrad: 2014-05-15

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.