Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Projektet börjar ta fart

Nu börjar scenarierna inom projektet Bortom BNP-tillväxt ta form. Projektet som ska visa vad som kan hända om BNP-tillväxten avstannar. Två kommuner som ska studeras närmare under arbetets gång är också klara – Övertorneå och Alingsås.

Byggandet av scenarier börjar nu ta fart. Vid det senaste referensgruppsmötet i maj diskuterades olika scenarier och de uttalade mål som ska uppnås. De fyra beslutade målen har utgångspunkt i Kate Raworths ”munk” och är två miljömål respektive två sociala mål. Många synpunkter, ifrågasättanden och tankar kom fram bland deltagarna om hur de olika scenarierna kan förtydligas. Samtidigt ansågs det svårt att plocka bort scenarier, då alla är intressanta på sitt sätt. De fem förslagna scenarierna ska bli fyra.

- Det är många frågor och bilder som kommer upp på bordet när vi nu börjar utveckla scenarierna, Jag ser verkligen fram emot den samlade scenarierapport som vi ska diskutera i höst, säger Göran Finnveden som tillsammans med Åsa Svenfelt leder projektet.

De fyra scenarier som nu är aktuella är:

  • Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten
  • Hållbar automatisering
  • Lokal självförsörjning
  • Kollaborativ ekonomi

Under hösten ska scenarierna vara utvecklade så att arbetet med att undersöka de olika scenarievalen kan fortsätta.

Senast ändrad: 2015-06-16

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.