Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Så försöker hushåll i Alingsås leva på mindre resursintensiva sätt

Hur vi organiserar samhällsfunktioner, underlättar vardagliga metoder och sociala interaktioner - det vill säga hur vi bygger samhällen - är i grunden knuten till både sociala och miljömässiga fördelar såväl som nackdelar.

I den här artikeln, av Pernilla Hagbert och Karin Bradley, presenteras insikter från en studie med hushåll i Alingsås kommun som på olika sätt lever, eller försöker leva, på mindre resursintensiva sätt. Deras boendepraktiker präglas till exmpel av självförsörjning, reducerad arbetstid i den formella ekonomin (”downshifting”) och frivillig enkelhet. En huvudsaklig slutsats är att deras praktiker och perspektiv utmanar dominerade föreställningar om att omställning till hållbart boende och vardagsliv bara sker i ”ekoprofilerade” nybyggda områden, utan kan även ske i ”vanliga” bostadsområden, utanför storstäderna.

Ta del av artikeln här.

Senast ändrad: 2017-06-14

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.