Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Scenarier för alternativa framtidsutvecklingar

Nu finns projektets rapport med revierade scenarier att ta del av.

Den första rapporten innehöll testversioner, som därefter har reviderats för att nå de mål som finns uppsatta i projektet.

I arbetet med revideringen har en mängd delprojekt genomförts inom forskningsprogrammet. Alla publikationer, som är en bakgrund till scenarierna, går att läsa om projektets webbplats. 

I den här rapporten presenteras bara själva scenarierna. Använd dem gärna som ett underlag för diskussioner om möjliga framtidsutvecklingar!

Senast ändrad: 2017-09-28

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.