Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

"Scenarierna är inte huvudresultatet"

Projektet Bortom BNP-tillväxt började i januari 2014. Hur har det gått och vilka har svårigheterna varit? En av projektledarna, Åsa Svenfelt på KTH, fick tre frågor att besvara.

Nu är projektet på sitt näst sista år, hur har det gått?
– Det har gått bra. Vi har haft intensiva diskussioner både internt och externt, och det har varit stort intresse för projektet.

Vad har varit svårast?
– Att förmedla idén om att scenarier är ett verktyg för analys, planering och politik som inte behöver bygga på fortsatt tillväxt. Scenarierna är inte huvudresultatet av projektet, utan det vi använder för att komma fram till resultatet. Scenarierna vi arbetat fram beskriver inte det vi tror är framtida utvecklingar, utan de är några exempel på hur det skulle kunna se ut om samhället skulle satsa fullt ut på en viss strategi för att uppnå hållbarhetsmålen. Det hjälper oss och andra aktörer att diskutera och analysera mer strukturerat och komma fram till vad som kan fungera och vad som är önskvärt och inte. Hur framtiden sedan blir beror på hur samhället agerar.

Ni har tagit fram fyra olika scenarier, hur kom de till och vad utgick ni ifrån?
– Vi gjorde först en testversion som utgick från workshops med forskarna och våra samhällspartner, från intervjuer med andra forskare och experter, och från forsknings-litteratur. Sedan har vi diskuterat testscenarierna med flera olika kommuner och organisationer, och hållit öppna seminarier om dem, därefter har scenarierna reviderats enligt synpunkter som kommit in.

Projektet avslutas i december 2018. Mer information om scenarierna hittar ni här.

Senast ändrad: 2017-06-14

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.