Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Slutkonferens: Hur skulle ett hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt kunna se ut?

Den 29 november är det dags för slutkonferens för forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbar samhällsbyggnad”. Ta chansen att höra om resultaten från projektet och träffa forskare och andra intressenter.

Förväntningarna på ekonomisk tillväxt är djupt rotade i vårt samhälle. Samtidigt riskerar miljöproblemen öka i och med ökad konsumtion och produktion i Sverige och globalt. Vilka möjligheter kan öppnas om målet istället är att uppnå miljö-och klimatmål och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande och rätt till t.ex. boende och utbildning? Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut, och vad skulle det kunna innebära? Det är frågor som undersökts av forskarna i programmet ”Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbar samhällsbyggnad”.

Den 29 november kl. 13.00-17.00 (med efterföljande mingel) kan du ta del av resultat och träffa forskare och andra intressenter på KTH (Nymble, Nya Matsalen) i Stockholm.

Ur programmet:

  • Presentation av programmets slutrapport "Framtider bortom BNP-tillväxt"
  • Ta del av resultat och diskutera med forskarna i mindre grupper
  • Panelsamtal om olika perspektiv på behov av planering och politik för andra utvecklingar än fortsatt tillväxt
  • Avslutande mingel med dryck och tilltugg

Välkommen!

Senast ändrad: 2018-10-17

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.