Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Sopsortering och miljöteknik räcker inte

Att vara miljöforskare medför också ett ansvar att ge sig in i samhällsdebatten. Det hävdar Karin Bradley som forskar om hur våra livsstilar påverkar miljön.  – Nuvarande politik gynnar en konsumtionskultur som motverkar utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger hon.

Liksom många andra miljöforskare vänder sig Karin Bradley mot idén om den ”ekologiska moderniseringen”. Den bygger på att man genom förbättrad miljö-teknik, energieffektiviseringar och små politiska styrmedel ska kunna skapa ett hållbart samhälle.

– Det är en bedräglig idé som inte håller ända fram. I stället måste vi fundera mer över vårt sätt att leva, hur mycket vi konsumerar och hur vi organiserar våra liv, säger hon.

Läs hela artikeln på campi.kth.se.

Senast ändrad: 2014-03-04

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.