Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Spaning mot morgondagen

Igår talade Bortom BNP-forskaren Pernilla Hagbert om framtidsscenarier för hållbart samhällsbyggande på konferensen Hållbart resande – Spaning mot morgondagen i Karlstad.

Pernilla var inbjuden för att hålla i avslutningen, där hon framtidsspanade kring hållbart samhällsbyggande med utgångspunkt i behovet av omställning till ett säkert och rättvist samhälle "inom munken" (Kate Raworths doughnut economics-modell).

Pernilla presenterade även Bortom BNP-projektets fyra scenarier och hur de på olika sätt berör fysisk planering och sociala system såväl som vardagspraktiker i en framtid som uppfyller hållbarhetsmål.

Publiken bestod framförallt av tjänstemän från kommuner, kollektivtrafikföretag, samt privata aktörer som verkar inom mobilitet och planering i Värmlandsregionen. Responsen var positiv, med intresse kring Bortom BNP:s scenarioarbete, som även knyter an till det arbete Värmlands länsstyrelse gjort med klimatscenarier.

Teman som behandlades under dagen rörde just framtidsspaningar kring digitalisering, integrerade mobilitetslösningar och planeringsstrategier för hållbart resande.

Senast ändrad: 2017-09-29

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.