Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

David Jonstad: "Att själv vara en del av förändringen gör det lättare att leva i dessa turbulenta tider."

Stort intresse när lokal självförsörjning diskuterades

Den eviga expansionen, är det den vi ska ha, undrade David Jonstad vid seminariet om lokal självförsörjning. Närmare 50 personer deltog vid seminariet på Openlab där framtidens försörjning var i fokus.

Kan lokal självförsörjning och lokala ekonomier vara möjliga strategier för att åstadkomma hållbar utveckling? Eller är det bara en ouppnåelig idyll, en återgång till bondesamhället, eller det vi tvingas till att acceptera efter en miljö- och samhällskollaps? Det var några av de frågor som låg till grunden för seminariet där författaren David Jonstad, som själv bytt storstadslivet mot livet på landet för att försöka bli så självförsörjande som möjligt, föreläste.

– Vi har haft en konsumtionsfest, vi konsumerar framtidens produktion redan idag, sa han och menade att den råvara vi idag använder för att producera varor är något vi lånat från framtiden.

David menade att nog många känner att detta inte kan fortsätta, men att hjärnan säger något annat, då vi är så inne i snurran.

– Vi blir lojala, det är läskigt om det inte skulle fortsätta. Ska vi gå tillbaka till hur det var på 1800-talet då, är uttryck man får. Men det är ju inte det vi vill, däremot kan vi lära av tidigare epoker för att hitta vägar framåt, sa David.

Lars-Gunnar Mattson, professor vid Misum på Handelshögskolan och Naturskydds-föreningens Johanna Sandahl deltog i diskussionen om vilka möjligheter och utmaningar som finns med lokal självförsörjning.

– Det behövs politiska beslut. Det är få som har valet att välja att byta väg, man har ett jobb, ett liv och man är fast i ”ekorrhjulet”, sa Johanna Sandahl.

– Vi måste säga upp gamla handelsavtal för att stimulera en omställning, sa Lars-Gunnar Mattson.

Han menade att det alltid finns för- och nackdelar. Dagens marknadsekonomi med högsta möjliga vinst är inte möjligt i ett sånt samhälle, menade Lars-Gunnar Mattson.

De var eniga om att Sverige har så mycket åkermark att vi skulle kunna bli självförsörjande, men att Sveriges självförsörjningsgrad idag nästan är noll procent om man ser till helheten i hur mat produceras.

David Jonstad avslutade med att tänka om framtiden och att framtidens samhälle är ett producentsamhälle där tillgång till mark, men även kunskap om odling kan bli avgörande.

David Jonstad, Johanna Sandahl och Lars-Gunnar Mattson i diskussion.

Senast ändrad: 2016-09-26

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.