Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Moderatorn Karolina Isaksson, VTI, presenterar Kate Raworth. Kate har utvecklat begreppet “Doughnut economy” – en ekonomisk modell som tar hänsyn till både behovet av ekonomisk utveckling och behovet av gränser för en frisk miljö.

Stort intresse när projektet Bortom BNP-tillväxt höll sitt första seminarium

Över 100 personer kom för att lyssna på de inbjudna talarna Kate Raworth, Peter Victor och Ivana Milojević vid seminariet Bortom BNP-tillväxt - scenarier för ett hållbarat samhällsbyggande.

Vad är egentligen livskvalitet och måste det mätas i BNP? Är det produktionen av bilar som ger jobb eller är det människan som producerar bilar?

Frågor och tankar om hur BNP kan mätas och hur vi ser på tillväxten togs upp på flera olika sätt vid fredagens seminarium. Och intresset för projektet är stort.

Sveriges ingenjörers tidning Ingenjören var på plats och artikeln går att läsa här.

Ivana Milojević pratar nutid och framtid.

Peter Victor pratade om lycka och om det är samma som ekonomisk tillvälxt. "Man säger att grön ekonomi växer fortare i längden. Hela tiden är växa nyckelordet, men måste vi växa?

Senast ändrad: 2014-06-02

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.