Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Sveriges BNP väntas öka 2,5 procent

Det är bottenkänning för industrin och tillväxten får fäste på bredare front i Sverige. Fortsatt låg inflation gör att det dröjer till nästa år innan Riksbanken höjer styrräntan.

Det skriver Skandia i en konjunkturprognos som presenterades på onsdagen, citerat i Svenska Dagbladet.

Sveriges BNP väntas öka 2,5 procent i år och 2,8 procent nästa år. I den föregående prognosen, i oktober, spåddes BNP öka 2,8 procent i år.

Bostadsmarknaden och hushållens skulder är Sveriges akilleshäl. Politikerna har bollen, men riksdagsvalet skapar ett vakuum och lösningen av potentiella problem skjuts på framtiden.

Läs hela artikeln på SvD.se här.

Senast ändrad: 2014-03-04

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.