Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

The inclusive green economy

Det behövs ett förändrat ekonomisk system om världen på sikt ska kunna uppnå hållbarhet. Kring detta råder det enighet, både bland "konventionella" och "ekologiska" ekonomer, visar en ny rapport. Den stora frågan är hur teorierna ska bli till politisk verklighet. Det skriver extrakt.se.

"Vår nuvarande ekonomiska modell lyckas inte fördela resurser på ett effektivt sätt", säger Eva Alfredsson, en av forskarna i projektet Bortom BNP-tillväxt. "Ett exempel är att stora finansiella resurser används för att stödja exploatering av fossila bränslen – det är tillgångar som riskerar att gå förlorade om världens regeringar vidtar åtgärder för att förhindra de förutspådda klimatförändringarna."

Läs hela artikeln på extrakt.se där du även kan ladda ner rapporten.

Senast ändrad: 2014-11-05

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.