Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Välbesökt seminarium om hur vi ställer om till en hållbar utveckling bortom BNP

Över 120 personer deltog vid seminariet Redesign for a sustainable development beyond GDP förra veckan. Förutom att projektets forskare från projektet presenterade valda delstudier, så fanns den brittiska national-ekonomen Kate Raworth, kanadensiska ekolog-ekonomen Peter Victor och miljöforskaren Ivana Milojevic på plats.

Kate Raworth inledde dagen med att tillfälligt byta munken mot ett äpple, då hon berättade att den tidiga ekonomin influerats av Isac Newton. Hon pratade bland annat om utbud-efterfrågan-kvantitet och menade att det är först när vi alla förstår sambandet mellan det vi redan vet idag, som vi förstår att det inte kommer att gå ihop. Resurserna är inte oändliga. Hon sa att det var väldigt kul att vara på plats i Stockholm och att det det är väldigt få länder som har skolor som diskuterar just dessa frågor.

Hållbarhet, fattigdom, överflöd

Peter Victor sa att det är många som efterlyser en annan typ av tillväxt och att vi har ett val mellan att driva ekonomisk tillväxt eller arbeta för ett hållbart välstånd. Han menade att om tio år, då är fönstret med möjligheten att välja väg redan stängt, det är nu vi måste välja hur vår framtid ska se ut.

Forskaren Ivana Milojevic berättade om sina studier ibland annat Asien och hur man ser på hållbarhet där. I exempelvis Brunei så är kollektivtrafik endast till för fattiga, där är bilen kung – ”Car is king”. De rika lever i överflöd och målet i dessa länder är att få det lika bra. Avfallshantering har de inte alls, och hon visade bilder på när soporna flyter i en flod. Hon menade att det även där, eller kanske framförallt, är viktigt att skapa en hållbar framtid redan från början.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan de inbjudna forskarna, tillika projektets internationella referensgrupp, och moderatorn Anders Wikman.

Projektets egna forskare Karolina Isaksson, Eva Alfredsson och Pernilla Hagberg berättade om några olika delstudier från projektet. Vid projektets slutseminarium i november finns chansen att höra mer om vad projektet kommit fram till. Vi återkommer med mer information närmare.

Senast ändrad: 2018-05-29

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.