Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

"Våra scenarier visar på olika möjliga utvecklingsinriktningar för framtiden"

Karolina Isaksson, forskningsledare på VTI , leder projektets delpaket där man tittar på konsekvenser för politik och planering. Hur ser hon på framtiden utifrån sin forskning?

– Vi människor förhåller oss hela tiden till olika idéer om framtiden. Oavsett vilken politisk nivå det handlar om – lokal, regional eller nationell – så är det olika typer av antaganden om framtiden som ligger till grund för den politik som förs. Men idag är dessa antaganden oftast inte så tydligt uttalade. Därmed blir den långsiktiga politiken och planeringen också svår att kritisera. Våra scenarier visar på olika möjliga utvecklingsinriktningar för framtiden. Den gemensamma nämnaren, som jag ser det, är att de visar behovet av att förhålla sig mer aktivt till olika möjliga utvecklingsinriktningar, och att olika utvecklingsinriktningar ger väldigt olika förutsättningar att uppnå långsiktiga samhällsmål.

Vad ser du som den stora utmaningen för att klara framtidens miljömässiga målsättningar, utifrån politik och planering?

– Den största utmaningen, som jag ser det, är att etablera en djup probleminsikt om den globala ekologiska och sociala krisen, och samtidigt – på övergripande samhällsnivå – utveckla ett förhållningssätt där vi förmår ta tag i dessa problem på ett sätt som är både handlingskraftigt och demokratiskt grundat. För att detta ska vara möjligt krävs nya idéer, visioner och förhållningssätt som ger hopp och inspiration för medborgare och beslutsfattare på olika nivåer.

Vilket av de olika scenarierna ser du som mest trolig i framtiden ur din forskning? Eller är en kombination mer logisk?

– För mig känns inte något scenarie som mer sannolikt än det andra. Jag tycker att de alla innehåller delar som jag uppfattar som fullt möjliga och intressanta. Jag tror att framtiden kan komma att se ganska olika ut beroende på vilken stad, region eller del av landet som vi utgår från och uppfattar även det som en del av poängen med scenarierna. I bästa fall kan de ge idéer och inspiration för t ex politiker och planerare att tänka mer aktivt kring möjliga utvecklingsinriktningar och handlingsinriktningar för framtiden.

 

Senast ändrad: 2017-12-19

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.