Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Vi behöver planera för utebliven tillväxt

Utan beredskap för låg tillväxt riskerat vi att hamna i en situation av ständig krishantering istället för att hitta sätt att samhällsplanera för utveckling bortom BNP-tillväxt. Det skriver projektdeltagarna Mikael Malmaeus, IVL Svenska Miljöinstitutet och Eva Alfredsson, KTH, i en debattartikel i ETC.

Läs debattartikeln här.

Senast ändrad: 2017-08-10

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.