Bortom BNP-tillväxt
English

Om programmet

I forskningsprogrammet undersöktes vad som händer om tillväxten avstannar. Det kan vara en konsekvens av en politisk omstyrning mot en ekonomi som inte längre bygger på tillväxt. Det kan också komma som en följd av finansiell kris och/eller en misslyckad tillväxtpolitik.

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet var att ta fram scenarier för framtiden - utan tillväxt, med nolltilväxt och med låg tillväxt - samt utveckla strategier som kan användas inom hållbar samhällsbyggnad i Sverige. Scenarierna utvecklades för fyra fallstudieområden; byggsektorn, välfärdstjänster, transporter samt vardagsliv.

Många forskningsfält möttes när scenarierna i form av framtidsbilder tecknades upp. Miljöstrategisk analys, framtidsstudier, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och humanekologi.

Att ha förberedelse och strategier för att hantera avstannad tillväxt är högst samhällsrelevant för Sverige såväl som andra länder oavsett om detta betraktas som en möjlighet eller ett hot.

Frågor som ställdes i programmet var bland annat:

  • Vad kan förändringar i tillväxten innebära för välfärdens organisation och finansiering?
  • Hur kan dessa upprätthållas och utvecklas i olika delar av landet?
  • Hur skulle maktrelationer och fördelning av resurser förändras i samhällen med låg eller nolltillväxt?

Finansiering
Programmet finansierades av Formas och pågick 2014-2018.

Senast ändrad: 2019-12-04

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.