Bortom BNP-tillväxt
English

Organisation

Det femåriga programmet pågick 2014-2018. Det var tvärvetenskapligt med forskare från KTH (Kungliga tekniska högskolan), IVL Svenska Miljöinstitutet, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Lunds universitet, Södertörns högskola och Tillväxtanalys.

 

Programgruppen bestod av forskare inom flera olika fält såsom miljöstrategik analys, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och humanekologi.

KTH samordnade och ledde programmet. Det fanns en rad samhällsaktörer knutna till programmet, som TCO, MSB, Näringsdepartementet, Västra Götalandsregionen och ett antal kommuner.

Till forskningsprogrammet har en referensgrupp varit kopplad, bestående av samhällspartners från olika myndigheter, kommuner och organisationer.

Följande deltagare har ingått i referensgruppen under delar av eller hela programtiden: Botkyrka kommun; Kalmar kommun; Norrköpings kommun; Sollentuna kommun; Tanums kommun; Västra Götalandsregionen; Näringsdepartementet; JAK medlemsbank; Omställning Sverige; Club of Rome; FOI; MSB; och Naturvårdsverket. Värdefulla synpunkter på utkast av denna rapport har förmedlats från flera medlemmar av referensgruppen.

En rådgivande grupp av internationella forskare har också varit av stor vikt för projektet, bestående av Ivana Milojević, Kate Raworth och Peter Victor.

Programmet finansierades via Formas, som delade ut 23 miljoner kronor.


Senast ändrad: 2020-07-02

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.