Bortom BNP-tillväxt

Scenarier

Trenderna pekar ofta i en icke önskvärd riktning när det gäller att uppfylla mål för hållbar utveckling. Därför finns behov av att utforska framtider där hållbarhetsmål uppnås. Samtidigt pågår en kritisk diskussion om det konventionella tillväxtbegreppet och vad den ensidiga fokuseringen på BNP-tillväxt har haft för konsekvenser för sociala och ekologiska system.

De ekonomiska förutsättningar kan snabbt ändras och den faktiska BNP-utvecklingen har på många håll blivit lägre än vad som tidigare har antagits. Det finns alltså flera saker som talar för att tidigare mål och föreställningar om ekonomisk tillväxt behöver omprövas, och där ekonomisk tillväxt inte är en förutsättning. Avstannad tillväxt kan både vara en konsekvens av en omstyrning mot en icke tillväxtbaserad ekonomi, men den skulle också kunna komma som en följd av en finansiell kris och/eller en misslyckad tillväxtpolitik. Därför kan kunskap om en framtida ekonomi utan tillväxt skapa förberedelse för osäkerhet om framtida ekonomisk utveckling.

De scenarier som programmet har tagit fram beskriver möjliga framtider där viktiga mål är uppnådda. Men dessa framtider är inte de mest sannolika om man tittar på dagens trender. Scenarierna är: Automatisering för livskvalitet, Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten, Lokal självförsörjning och Kollaborativ ekonomi. Här hittar du kortfattad information om dem. Pdf, 13.2 MB.

Senast ändrad: 2020-03-05

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.