Bortom BNP-tillväxt
English

Böcker

Flera av forskarna i programmet har tidigare forskat inom området. Några av dem har skrivit böcker som ger en bra inblick i vad detta program handlar om. Vissa av dem går att ladda ner på sidan, medan andra finns att köpa. Här hittar du även annan relevant litteratur inom ämnet.

Circularity in the built environment – a call for a paradigm shift
Malmqvist, T., Moncaster, A., Rasmussen, F., Birgisdottir, H.
Chapter in handbook of the Circular Economy edited by Brandão, M., Lazarevic, D., Finnveden, G., Edward Elgar Publishing Ltd, 2020

Nature, Society and Justice in the Anthropocene : Unraveling the Money-Energy-Technology Complex
Hornborg, A.
Cambridge University Press, 2019

Reversing the Industrial Revolution : Theorizing the Distributive Dimensions of Energy Transitions
Hornborg, A.
In: Sustainability Beyond Technology: Exploring Alternatives to Progress and Development. ed. / Pasi Heikkurinen, 2019

The imperative of redesigning money to achieve degrowth
Hornborg, A.
In: Towards a Political Economy of Degrowth. ed. / Ekaterina Chertkovskaya; Alexander Paulsson; Stefania Barca.
Rowman & Littlefield Publishers, 2019

Sustainability discourses and justice: Towards social-ecological justice
Ulrika Gunnarsson-Östling och Åsa Svenfelt
The Routledge Handbook of Environmental Justice. Holifield, R., Chakraborty, J. and Walker, G. (Eds), page 160-171
Routledge Handbooks, 2018

The Root of All Evil: Money, Markets, and the Prospects of Rewriting the Rules of the Game. Market versus Society: Anthropological Insights
Hornberg, A.
Palgrave Macmillan, 2018

Waiting for Degrowth: How to Think about the Anticipated Decline of Economic Affluence in The End of Growth as We Know It: Contributions to the Political Economy of Degrowth
Alf Hornborg. 
Rowman & Littlefield Publishers, 2018

Ekonomi för Antropocen
Österbergh, R. & Malmaeus, M.
Carlsson, 2018

Redesigning Money to Curb Globalization: Can We Domesticate the Root of All Evil? The Anthropology of Sustainability: Beyond Development and Progress
Hornborg, A.
Palgrave Macmillan, p. 291-307, 2017

Resilience, Power and Money: Limitations and Prospects of Systems Ecology in Envisaging a Sustainable World Economy
Hornborg, A.
Routledge Handbook of International Resilience, pp. 147-158, 2017

Conceptualizing Ecologically Unequal Exchange: Society and Nature Entwined
Hornborg, A.
Transdisciplinary Sustainability Studies: A Heuristic Approach. Huutoniemi, K. and Tapio, P., Routledge Studies in Sustainability, 2015

Nollsummespelet: teknikfetischism och global miljörättvisa
Hornborg, A.
2015

Utopiskt tänkande för framtidens transportsystem
Isaksson, K.
Kapitel som ingår i Avner, Eva, Granath, Gunilla, Hasselgren, Björn, Herlin, Bo, Lundkvist, Elisabeth (red) Att slakta en guldkalv: Visioner för ett hållbart samhälle, pp. 176-186, Carlssons, 2015

Exploring the space of alternatives: Heuristics in sustainability scenarios
Tapio, P., Höjer, M., Svenfelt, Å., Varho, V.
Transdisciplinary Sustainability Studies: A Heuristic Approach. Huutoniemi, K. and Tapio, P.
Routledge Studies in Sustainability, pp. 85-99, 2014

Ekonomi utan tillväxt Pdf, 855 kB.
Malmaeus, M.
2013

Tillväxt till varje pris
Malmaeus, M.
Notis förlag, 2013

Senast ändrad: 2019-12-04

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.