Bortom BNP-tillväxt

Följ @BortomBNP på

Slutkonferens för Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande

Programmet höll en slutkonferens under 2018, som tog upp frågan "Hur skulle ett hållbart samhälle som inte bygger på ekonomisk tillväxt kunna se ut?".

Presentation av program och slutrapport

Hanna Zetterberg, Göran Finnveden, Åsa Svenfelt och Pernilla Hagbert, samtliga från KTH, presenterade konferensprogrammet och slutrapporten från programmet.

Panelsamtal

Panelsamtal hölls kring olika perspektiv på planering och politik för andra utvecklingar än fortsatt tillväxt. Deltagare i panelen var Sofia Arkelsten (politiker Moderaterna), Pär Holmgren (naturskadespecialist på Länsförsäkringar), Carl Schlyter (politiker Miljöpartiet) och Charlotta Szczepanowski (chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop).

KonverStationer

KonverStationer var parallella presentationer vid mindre bord, där forskare, doktorander och examensarbetare inom programmet presenterade och diskuterade sina resultat med en grupp deltagare.

Klicka här för en beskrivning av varje KonverStation under konferensen. Pdf, 254.2 kB.

Senast ändrad: 2020-06-01

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.